Elektroinšalácie

Elektroinštalácia je dôležitou súčasťou každého bytu, domu, firmy, či skladu. Elektroinštalácia slúži na vedenie a ovládanie elektrického prúdu alebo elektrických signálov a na prenos elektrickej energie, či slaboprúdových signálov, preto je nevyhnutná čo najvyššia jej kvalita. Elektroinštalácia zahŕňa osvetlenie, zásuvky a vypínače, ale aj riadené vykurovanie, ovládanie tieniacej techniky, zabezpečovanie zariadenia, či riadené vetranie s rekuperáciou. Uvažovať musíte aj o systémoch nachádzajúcich sa mimo domu, ako napríklad ovládanie vstupnej brány, vyhrievanie príjazdovej cesty, zavlažovací systém alebo bazénové technológie.

Poznáme 2 typy montovania elektroinštalácie:

Káblovaním – Ako už vyplýva zo samotného názvu, pri tomto type inštalácie sa využívajú káble, ktoré majú dvojitú izoláciu. Káble sa vkladajú do vopred pripravených vysekaných rýh múra. Čo sa týka rodinných domov, robíme 3 druhy rozvodov – silnoprúdový (motorický, svetelný a zásuvkový), slaboprúdový alebo aktívny/pasívny bleskozvod.

Rúrkovaním – Pri rúrkovaní musí byť terč zo sadry pevne držať rúrku.

Podľa vášho rozhodnutia vám vieme za tú najlepšiu cenu urobiť kvalitnú bežnú, nadštandardnú alebo luxusnú elektroinštaláciu.

elektro-2

Elektroinštalácia je sústava vodičov, t. j. ovládacích prvkov (napr. relé, spínače) a istiacich prvkov (napr. ističe, poistky, prúdové chrániče), ktoré sú navzájom prepojené. Ak potrebujete zmeniť umiestnenie inštalačných zariadení, nie je to pre nás žiaden problém. V bytoch alebo rodinných domoch umiestňujeme spínače vo výške 0,9 – 1,2 m od podlahy, aby boli aj so zásuvkami čo najbližšie pri vedených vodičoch. Na slaboprúdové rozvody používame len kvalitné materiály za výborné ceny od kvalitných výrobcov, ako napríklad vodiče SYKFY, CYKFY, VCCKY, SYTSY. Najdôležitejšou súčasťou každej elektroinštalácie je rozvádzač, ktorý môže byť buď zapustený, alebo osadený na povrch steny. Až po úspešnej revízii sa montujú spínače a zásuvky od kvalitných výrobcov LEGRAND, NIKO, SCAMEAST a mnoho ďalších.

Pokiaľ rozmýšľate nad inteligentným riešením elektroinštalácie, presne pre Vás tu je inteligentná elektroinštalácia, ktorá je trendovou záležitosťou. Inteligentná inštalácia, na rozdiel od tej klasickej, spája jednotlivé systémy do jedného. Pri inteligentnej elektroinštalácii si musíte vybrať jeden systém, ktorým budete riadiť celý dom. V niektorých prípadoch sa používajú aj 2 systémy, z ktorých jeden riadi technológie a druhý riadi multimediálne funkcie (distribúciu audiosignálu a videosignálu). Výhodami inteligentnej elektroinštalácie sú úspora, bezpečnosť a komfort, ktoré sú tým viac výraznejšie, čím viac technológie máte v dome. Inteligentná elektroinštalácia je najvýhodnejšia, ak plánujete v dome aspoň dve technológie, ktoré majú vzájomne spolupracovať a budú ovládané z jedného miesta. V prípade, že budete mať viac technológií, ešte výhodnejší by bol inteligentný systém.

elektroinstalacia-1-1

Zabezpečovacie systémy

Pokiaľ rozmýšľate nad inteligentným riešením elektroinštalácie, presne pre Vás tu je inteligentná elektroinštalácia, ktorá je trendovou záležitosťou. Inteligentná inštalácia, na rozdiel od tej klasickej, spája jednotlivé systémy do jedného. Pri inteligentnej elektroinštalácii si musíte vybrať jeden systém, ktorým budete riadiť celý dom. V niektorých prípadoch sa používajú aj 2 systémy, z ktorých jeden riadi technológie a druhý riadi multimediálne funkcie (distribúciu audiosignálu a videosignálu). Výhodami inteligentnej elektroinštalácie sú úspora, bezpečnosť a komfort, ktoré sú tým viac výraznejšie, čím viac technológie máte v dome. Inteligentná elektroinštalácia je najvýhodnejšia, ak plánujete v dome aspoň dve technológie, ktoré majú vzájomne spolupracovať a budú ovládané z jedného miesta. V prípade, že budete mať viac technológií, ešte výhodnejší by bol inteligentný systém.

Radi vám pripravíme najlepšiu cenovú ponuku

Kontaktujte nás

Bleskozvody

Bleskozvody slúžia k ochrane objektov, majetku, ale hlavne osôb pred bleskami alebo pred inými atmosférickými výbojmi.

Ponúkame bohatý sortiment bleskozvodových prvkov pre všetky typy strešných krytín – zachytávacie tyče, držiaky zachytávacej tyče, ochranné striešky, podpery vedenia, ochranné uholníky, svorky, uzemňovací systém, aktívne bleskozvody, oddialený bleskozvod.

Najstarším technickým zariadením, ktoré slúži na ochranu pred bleskom je pasívny bleskozvod. K najnovším bleskozvodom patria aktívne bleskozvody, ktoré poskytujú kvalitnejšiu ochranu objektov pred atmosférickými výbojmi. Výhodami aktívnych bleskozvodov pred pasívnymi bleskozvodmi sú menej náročná montáž a cenová nákladnosť. Pasívne bleskozvody tieto výhody nemajú, ale sú to rokmi odskúšané technológie.